Oferta

Konsultacja

Konsultacja jest pierwszym spotkaniem, którego celem jest przyjrzenie się tematom, którymi chcemy się zająć, przeprowadzenie krótkiego wywiadu, określenie celów wspólnej pracy.

Czytaj dalej

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest specjalnym spotkaniem, które wydarza się pomiędzy dwojgiem ludzi. Można porównać je do podróży, która w bezpiecznych i akceptujących warunkach ma na celu ponowne odnalezienie siebie.

Czytaj dalej

Grupa ćwiczeń bioenergetycznych

Cykl spotkań mających na celu pogłębienie świadomości doznań płynących z ciała. Skierowane nie tylko do osób przeżywających problemy osobiste, czy zdrowotne, ale również do osób chcących polepszyć swoje samopoczucie, czy zredukować codzienny stres.

Czytaj dalej

Konsultacje psychoedukacyjne dla rodziców

Celem konsultacji jest ustalenie spotkań psychoedukacyjnych polegających na poszerzeniu wiedzy i umiejętności w obszarze wychowywania i dobrej relacji z dzieckiem lub nastolatkiem.

Czytaj dalej

Warsztaty ruchowo-rozwojowe dla dzieci oraz dla dzieci i rodziców

Na warsztatach ruchowo-rozwojowych wykorzystywane są metody: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Original Play, Core Energetics, trening autogenny Schulza, trening relaksacyjny Jacobsona, Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga, mindfullness, muzykoterapia.

Czytaj dalej

Jeżeli myślisz, że jesteś zbyt mały, by coś zmienić, spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem.


Dalajlama XIV

Konsultacja

Konsultacja jest pierwszym spotkaniem, którego celem jest przyjrzenie się tematom, którymi chcemy się zająć, przeprowadzenie krótkiego wywiadu, określenie celów wspólnej pracy. Zazwyczaj jest to 1-3 spotkania.

Rola terapeuty jest analogiczna do roli matki zapewniającej dziecku bezpieczną bazę, z której może ono eksplorować świat.


John Bowlby

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest specjalnym spotkaniem, które wydarza się pomiędzy dwojgiem ludzi. Można porównać je do podróży, która w bezpiecznych i akceptujących warunkach ma na celu ponowne odnalezienie siebie. Jest to cykl regularnych spotkań z terapeutą, Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i odbywa się raz w tygodniu. Długość procesu terapeutycznego zależy od określonego celu terapii, źródeł zgłaszanych problemów. Psychoterapia krótkoterminowa trwa kilka- kilkanaście sesji, zazwyczaj dotyczy bieżącej sytuacji kryzysowej lub szybkiego poradzenia sobie z aktualnym problemem. Psychoterapia długoterminowa trwa kilkadziesiąt sesji, gdy celem jest głębsze poznanie siebie i wprowadzenie znaczących zmian w życiu.

Pełne zdrowie to nie tylko brak choroby, ale także stan pełnej żywotności i witalności ciała.


Alexander Lowen

Grupa ćwiczeń bioenergetycznych

Cykl spotkań mających na celu pogłębienie świadomości doznań płynących z ciała. Skierowane nie tylko do osób przeżywających problemy osobiste, czy zdrowotne, ale również do osób chcących polepszyć swoje samopoczucie, czy zredukować codzienny stres.

Ćwiczenia bioenergetyczne zostały opracowane przez Alexandra Lowena i Johna Pierrakosa. Pomagają one odkrywać i wyrażać stare, stłumione uczucia, dzięki czemu możliwe jest dotarcie do zablokowanych pokładów energii, tym samym pozwalając na głęboką spontaniczność, kreatywność, miłość, rozwijanie potencjału orgazmicznego i odwagi w realizowaniu siebie.

Wśród ćwiczeń bioenergetycznych znajdziemy ćwiczenia ugruntowujące, rozluźniające napięcia, ćwiczenia pogłębiające oddech, zwiększające ekspresję seksualności, pozwalające określić swoje granice, ćwiczenia zwiększające poziom wibracji ciała, pozwalające na wyrażenie i dopuszczenie do swojej świadomości swoich potrzeb i wyrażenie emocji.

Regularne ich stosowanie wpływa na zmniejszenie napięć mięśniowych tzw. zbroi i zwiększenie żywotności ciała. Mogą być wykonywane samemu w domu jako trening antystresowy, a więc skoncentrowany tylko na bieżących napięciach.

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.


Janusz Korczak

Konsultacje psychoedukacyjne dla rodziców

Podczas konsultacji wstępnej umawiamy się na określoną ilość spotkań psychoedukacyjnych, których celem będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze wychowywania i dobrej relacji z dzieckiem lub nastolatkiem. W zasadzie tematem konsultacji i psychoedukacji może być każde zachowanie, uczucie czy problem pojawiający się w relacji dziecko-rodzic, dziecko-środowisko zewnętrzne, dziecko-jego świat wewnętrzny.

Dziecko nie zna różnicy między nauką a zabawą.


Andre Stern

Warsztaty ruchowo-rozwojowe dla dzieci oraz dla dzieci i rodziców

Na warsztatach ruchowo- rozwojowych wykorzystywane są metody: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Original Play, Core Energetics, trening autogenny Schulza, trening relaksacyjny Jacobsona, Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga, mindfullness, muzykoterapia.

Warsztaty dla dzieci i rodziców

Warsztaty zawierają różnego rodzaju ćwiczenia i zabawy angażujące wspólnie dzieci i rodziców, inicjujące ich głębszy kontakt, budujące mocniejszą relację rodzic-dziecko, pokazujące w sposób zabawowy metody wspomagania rozwoju dziecka do wykorzystania w domu przez rodzica.

Warsztaty dla dzieci

W radosnej atmosferze poprzez różnego rodzaju zabawy i ćwiczenia w różnych konfiguracjach (indywidualnie, w parach i w grupie) dzieci poznają lepiej siebie i własne ciało, rozwijają sprawność i poczucie własnej siły, nabywają świadomość przestrzeni i działania w niej, doświadczają jak ciało porusza się w przestrzeni, co rodzi zaufanie do własnego ciała i daje poczucie bezpieczeństwa wobec otoczenia. Poprzez kontakt z innymi dziećmi wzrasta poziom umiejętności komunikacyjnych, rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Zapraszam Cię do kontaktu